Úvod

Zelená burza je kontraktační prodejní výstava českých zahradnických výpěstků, se zaměřením výhradně na velkoobchodní prodej rostlinného materiálu pro realizační firmy, správce veřejné zeleně, obce, zahradní centra a další subjekty podnikající v zahradnickém či školkařském oboru.

Burza dává možnost výhodné prezentace všem členským firmám Svazu školkařů za rovných podmínek bez ohledu na velikost firmy nebo šíři pěstovaného sortimentu.

Návštěvník burzy má jedinečnou možnost seznámit se s celým pěstovaným sortimentem v rámci ČR a na jednom místě porovnat kvalitu a cenu výpěstků u jednotlivých vystavovatelů.

Věříme, že šestý ročník zaujme jak vystavovatele, tak potencionální návštěvníky a zůstane tak tradiční akcí na Brněnském výstavišti.

túje

O zelené burze

Základní informace o tom, co to vlastně Zelená burza je…

Struktura a organizace burzy

Informace o tom, jak to na burze chodí, jak se na ní obchoduje a jak to celé funguje…

Burza je členěna podle vystavovatelů v pořadí, v jakém se na letošní ročník přihlásili. Každá firma pak vystavuje nabízené výpěstky v abecedním uspořádání podle latinských názvů rostlin.

Každá rostlina je označena latinským názvem, dále je uvedena velikost rostliny a pěstební obal, základní velkoobchodní cena a cena s dopravou v rámci ČR. Uváděné ceny jsou bez DPH.

Každý návštěvník Zelené burzy se nejprve registruje na recepci, návštěvníci předregistovaní přes internet budou odbaveni přednostně. Při registraci obdrží katalog rostlin, který obsahuje nabídky všech vystavujících firem řazených stejně jako rostliny na ploše. Katalog současně slouží jako objednávkový formulář.

Objednávky je možné provádět přímo na burze nebo následně do 31. ledna 2017 e-mailem. Výši minimální objednávky, množstevní slevy, termíny expedice a podmínky splatnosti faktur stanovuje samostatně každý vystavovatel.

Fotografie z minulých ročníků

Organizační pokyny pro návštěvníky

Šestý ročník Zelené burzy se uskuteční ve středu 11. ledna 2017 od 10:.00 do 17:00 hodin na Brněnském výstavišti v pavilonu B.
FIRMA *
JMÉNO PŘÍJMENÍ, TITUL *
FUNKCE *
 
ULICE A ČÍSLO *
OBEC *
PSČ *
 
TELEFON *
E-MAIL *
WEB
 
OBOR *
NA VELETRHU MÁM
HLAVNÍ ZÁJEM O:
 
Souhlasím se zveřejněním výše uvedených údajů v adresáři registrovaných odborných návštěvníků (Kdo je kdo) na webových stránkách veletrhu Zelená Burza a Svaz školkařů až do odvolání a se zasíláním informací dle zákona č. 480/2004 Sb. *

Lokace

Brněnské výstaviště, pavilon B
vstup branou č. 3 nebo pavilonem E

bvv

inzerce
ZELENÁ BURZA 2017

11. ledna 2017
10:00 – 17:00
Brněnské výstaviště, pavilon B

POŘADATEL

Svaz školkařů České republiky
Wolkerova 37/17, Olomouc, 779 00
www.svaz-skolkaru.cz

KONTAKTY

tajemník: Ing. Marie Horáková
tel.: + 420 603 259 771
e-mail: svaz.skolkaru@email.cz

MEDIÁLNÍ PARTNER
ZAHRADNICTVÍ