Zelená burza 2020

Devátý ročník kontraktační prodejní výstavy českých zahradnických výpěstků.
15. ledna 2020, 9.30–16 h
Brněnské výstaviště, pavilon B

Úvod

Zelená burza je kontraktační prodejní výstava českých zahradnických výpěstků, se zaměřením výhradně na velkoobchodní prodej rostlinného materiálu pro realizační firmy, správce veřejné zeleně, obce, zahradní centra a další subjekty podnikající v zahradnickém či školkařském oboru.

Burza dává možnost výhodné prezentace všem členským firmám Svazu školkařů za rovných podmínek bez ohledu na velikost firmy nebo šíři pěstovaného sortimentu.

Návštěvník burzy má jedinečnou možnost seznámit se s celým pěstovaným sortimentem v rámci ČR a na jednom místě porovnat kvalitu a cenu výpěstků u jednotlivých vystavovatelů.

Věříme, že devátý ročník zaujme jak vystavovatele, tak potencionální návštěvníky a zůstane tak tradiční akcí na Brněnském výstavišti.

túje

O zelené burze

Základní informace o tom, co to vlastně Zelená burza je…

Struktura a organizace burzy

Informace o tom, jak to na burze chodí, jak se na ní obchoduje a jak to celé funguje…

Burza je členěna podle vystavovatelů v pořadí, v jakém se na letošní ročník přihlásili. Každá firma pak vystavuje nabízené výpěstky v abecedním uspořádání podle latinských názvů rostlin. Seznam přihlášených vystavovatelů naleznete před termínem akce na těchto stránkách.

Každá rostlina je označena latinským názvem, dále je uvedena velikost rostliny a pěstební obal, základní velkoobchodní cena a cena s dopravou v rámci ČR. Uváděné ceny jsou bez DPH.

Návštěvníci, kteří nevyužili možnost registrace v předstihu on-line, se mohou zaregistrovat v den burzy přímo na místě.

Objednávky je možné provádět přímo na burze nebo následně do 31. ledna 2020 e-mailem. Výši minimální objednávky, množstevní slevy, termíny expedice a podmínky splatnosti faktur stanovuje samostatně každý vystavovatel.

Fotografie z loňských ročníků Zelené burzy

Registrace a organizační pokyny

Devátý ročník Zelené burzy se uskuteční ve středu 15. ledna 2020 od 9.30 do 16 h na Brněnském výstavišti v pavilonu B.

Zelená burza je určena pro realizační firmy, správce veřejné zeleně, obce, zahradní centra a další subjekty podnikající v zahradnickém či školkařském oboru, které mohou na burze přímo nakupovat.

Registrace návštěvníků je možná v den konání akce přímo na místě.

Každý, kdo se do 13. ledna 2020 předregistroval on-line, obdržel e-mailem vstupenku ve formátu PDF. Vstupenku prosím vytiskněte a přineste s sebou. Obsahuje čarový kód, který uplatníte ve vstupním turniketu.

 

KATALOG ROSTLIN 2020

Stáhněte si nabídku rostlin, které bude k dispozici na Zelené burze 2020:

  • katalog rostlin podle vystavovatelů
    seznam rostlin nabízených jednotlivými vystavovateli řazený podle jejich umístění na výstavní ploše (XLS)
  • plánek pavilonu
    seznam vystavovatelů rostlinného i doplňkového materiálu s vyznačením jejich umístěním na výstavní ploše (PDF)

Lokace

Brněnské výstaviště, pavilon B
vstup pavilonem E

bvv

inzerce
ZELENÁ BURZA 2020

15. ledna 2020
9.30–16 h
Brněnské výstaviště, pavilon B

POŘADATEL

Svaz školkařů České republiky
Wolkerova 37/17
779 00  Olomouc
www.svaz-skolkaru.cz

KONTAKTY

Ing. Helena Zahradníková Ph.D
tajemník Svazu školkařů ČR

telefon: + 420 603 259 771
e-mail: svaz.skolkaru@email.cz

MEDIÁLNÍ PARTNER
ZAHRADNICTVÍ