ZELENÁ BURZA 2024 s on-line objednáváním

Třináctý ročník kontraktační prodejní výstavy českých zahradnických výpěstků 9.–10. 1. 2024

On-line prodej 9.–31. 1. 2024

ÚVOD

Zelená burza je kontraktační prodejní výstava českých zahradnických výpěstků, se zaměřením výhradně na velkoobchodní prodej rostlinného materiálu pro realizační firmy, správce veřejné zeleně, obce, zahradní centra a další subjekty podnikající v zahradnickém či školkařském oboru.

Burza dává možnost výhodné prezentace všem členským firmám Svazu školkařů za rovných podmínek bez ohledu na velikost firmy nebo šíři pěstovaného sortimentu.

Návštěvník burzy má jedinečnou možnost seznámit se s celým pěstovaným sortimentem v rámci ČR na místě pořádání výstavy a na jednom „virtuálním“ místě porovnat kvalitu a cenu výpěstků u jednotlivých vystavovatelů.

Tento rok jsme se rozhodli uspořádat výstavu fyzicky s možností objednávat on-line. Věříme, že podpoří školkařství a prodej našich výpěstků v ČR.

O ZELENÉ BURZE

Základní informace o tom, co to vlastně Zelená burza je…

CO JE ZELENÁ BURZA

Zelená burza je zahradnická kontraktační výstava, na které se prezentují členské firmy Svazu školkařů České republiky a přímo nabízejí své výpěstky k velkoobchodnímu prodeji.

PRO KOHO JE URČENA

Akce je zaměřena na realizační firmy, správce veřejné zeleně, obce, zahradní centra a další subjekty podnikající v zahradnickém či školkařském oboru. Ti mohou na burze přímo nakupovat.

V ČEM JE JINÁ

Svaz školkařů touto akcí významně podporuje prodej českých výpěstků na domácím trhu. Návštěvník burzy má možnost přímého srovnání rostlinného materiálu od velkých firem s celostátní působností i od menších regionálních školek.

STRUKTURA A ORGANIZACE BURZY

Informace o tom, jak to na burze chodí, jak se na ní obchoduje a jak to celé funguje. Seznam přihlášených vystavovatelů naleznete před termínem akce na těchto stránkách.

FOTOGRAFIE Z LOŇSKÝCH ROČNÍKŮ ZELENÉ BURZY

REGISTRACE A ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY


Třináctý ročník Zelené burzy, která probíhá fyzicky v novém areálu Školek Montano v Přerově nad Labem i on-line, se otevře v úterý 9. 1. 2024 v 9 hodin, bude ukončen 10. 1. 2024 ve 14 h a on-line bude probíhat od 9. 1. 2024 od 9 hodin do 31. 1. 2024 do 16 hodin.

Zelená burza je určena pro realizační firmy, správce veřejné zeleně, obce, zahradní centra a další subjekty podnikající v zahradnickém či školkařském oboru, které mohou na burze přímo nakupovat.

Objednávání rostlin bude možné přes mobilní aplikaci (viz nápověda k používání aplikace) nebo na webových stránkách, použijte odkaz burza.zeleny-portal.cz

Každý návštěvník se musí  zaregistrovat a uvést nezbytné údaje (IČO, DIČ, telefon, e-mailová adresa atd.), aby objednávka rostlin mohla proběhnout korektně.

Pro objednávky přes mobilní aplikaci je postup uveden na https://www.gsoft.info/zelena-burza-navstevnici, postup pro uživatele operačního systému Android a Apple je různý.


Kompletní nabídka rostlin 2024 bude ke stažení ještě před zahájením zde.