PRO VYSTAVOVATELE

Základní informace pro vystavovatele rostlinného materiálu a doplňkového sortimentu na ON-LINE ZELENÉ BURZE 2023.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE

 • Jedenáctý ročník Zelené burzy se koná opět on-line, tentokrát v termínu 9.–31. 1. 2023.
 • Na Zelené burze 2023 lze nabízet pouze český materiál. Za český materiál je považováno zboží pěstováno alespoň jednu sezonu v našich školkách a je alespoň jednou přesazeno.

Podmínkou účasti na Zelené burze je:

 • členství firmy ve Svazu školkařů ČR, Ovocnářské unii ČR nebo Sdružení lesních školkařů ČR
 • podaná přihláška k účasti
 • vyplněný formulář vystavovaných výpěstků, které budou za přihlášenou firmu nabízeny na burze a nahrané fotografie na webu Zelený portál (burza.zeleny-portal.cz)
 • uhrazené závazky vůči Svazu školkařů ČR

Tyto podklady budou sloužit k možnosti objednávání výpěstků na webu Zelený portál (burza.zeleny-portal.cz)

JAK PŘIPRAVIT NABÍDKU ROSTLIN

NABÍDKA PREZENTACE A REKLAMY

Vážení kolegové, vystavovatelé a obchodní partneři, chceme vám touto cestou nabídnout možnost prezentace na kontraktační výstavě Zelená Burza.

Věříme, že si z naší široké nabídky vyberete a zviditelníte nejen svou značku, ale především svou účast na veletrhu.

Podklady pro prezentaci zasílejte na e-mail: svaz.skolkaru@email.cz. V případě dotazů, návrhů a nebo konkrétních objednávek nás neváhejte kontaktovat na tel.č. +420 603 259 771 a nebo na e-mail svaz.skolkaru@email.cz.

 • Pozvánková brožurka / vizitka a její distribuce mezi návštěvníky:
  2 000,- Kč + DPH
 • Webové stránky / link celoroční:
  2 000,- Kč + DPH
 • Zavěšení vlastní cedule na galerii pavilonu. Včetně montáže, nejvíce však 2 m2:
  2 000,- Kč + DPH

PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE

PŘIHLÁŠKA – ZELENÝ MATERIÁL

  kontakty

  Akce Zelená Burza 2023 je určena pouze pro vystavovatele, kteří jsou členy Svazu Školkařů, nebo pro zájemce o členství, kteří podali přihlášku a uhradili členský příspěvek spolu s úhradou zálohy na Zelenou burzu.

  Vystavovatel / obchodní jméno firmy *
  IČ *
  DIČ *
  Člen Svaz školkarů ČR

  Ulice a číslo *
  Obec *
  PSČ *
  Stát *

  Telefon *
  Fax
  E-mail *
  Web

  Kontaktní osoba *
  Telefon *
  E-mail *

  Nomenklatura

  Prodávaný materiál musí být pouze z vlastní produkce (alespoň jedna vegetační sezóna a jedno přesazení)

  Jiné

  Odhadovaný počet položek *
  Předběžný počet CC vozíků *

  Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely této přihlášky a v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji, naleznete zde.

  PŘIHLÁŠKA – DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

   Kontakty

   Vystavovatel / obchodní jméno firmy *
   IČ *
   DIČ *

   Ulice a číslo *
   Obec *
   PSČ *
   Stát *

   Telefon *
   Fax
   E-mail *
   Web

   Kontaktní osoba *
   Telefon *
   E-mail *

   prezentované zboží

   Prodávaný materiál musí být pouze z vlastní produkce (alespoň jedna vegetační sezóna a jedno přesazení)

   Jiné

   Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely této přihlášky a v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji, naleznete zde.

   OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST VYSTAVOVATELŮ

   Podmínky účasti

   1. Vyplnění on-line závazné přihlášky a úhrada zálohové faktury za registrační poplatek a odhadovaný počet položek. Termín splatnosti bude uveden na faktuře. Po připsání úhrady na účet SŠ bude vystavovatel řádně zaregistrován. Tímto okamžikem vzniká mezi vystavovatelem a SŠ smluvní vztah.
   2. Podmínkou zveřejnění nabídky bude úhrada faktury a to do 15. 12. 2022.

   Platební podmínky

   1. SŠ je plátcem DPH. Konečnou fakturu spolu s odečtením záloh zašle pořadatel do 14 dnů po otevření burzy.
   2. V případě nedodržení některého z „Důležitých termínů“ vám bude udělena jednorázová smluvní pokuta 10 000 Kč.

   Podmínky pro stornování účasti

   1. Při zrušení Závazné přihlášky se nevrací registrační poplatek.
   2. Záloha na položky bude vrácena v plném rozsahu.

   Organizační pokyny a technické podmínky

   1. ON-LINE Zelená burza bude zahájena 9. 1. 2023 v 10 hodin a ukončena 31. 1. 2023 v 16 hodin.
   2. Závaznou přihlášku na zelený materiál je nutné vyplnit nejpozději do 15. 11. 2022.
   3. Závaznou přihlášku na doplňkový materiál je nutné vyplnit nejpozději do 15. 11. 2022.
   4. Předběžnou přihlášku, dotazy, přání a případně další nároky na pořadatele Zelené burzy 2023 směřujte elektronicky na e-mail: predseda.sscr@email.cz a svaz.skolkaru@email.cz nebo na tel. číslo +420 603 541 449.
   5. Podpisem Závazné přihlášky potvrzujeme, že jsme se seznámili s jejím obsahem, i s obsahem všech níže uvedených příloh, a že s nimi bez výhrad souhlasíme. Dále se zavazujeme, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou fakturu ve lhůtách splatnosti a do 5. 12. 2022 zašleme seznam výpěstků pro jednotnou nabídku rostlin, do 19. 12. 2022 vložíme fotografie do nově připravované aplikace. Uvedené ceny jsou bez DPH 21%. SŠ je plátcem DPH.
   6. V případě nedodržení některého z „Důležitých termínů“ souhlasíme s jednorázovou smluvní pokutou 10 000 Kč.