PRO VYSTAVOVATELE

Základní informace pro vystavovatele rostlinného materiálu a doplňkového sortimentu

na ZELENÉ BURZE 2024.

REGISTRACE A ORGANIZAČNÍ POKYNY

 • Třináctý ročník Zelené burzy, která probíhá fyzicky v novém areálu Školek Montano v Přerově nad Labem i on-line, se otevře 9. 1. 2024 v 9 hodin, bude ukončen 10. 1. 2024 ve 14 hodin a on-line bude probíhat od 9. 1. 2024 od 9 hodin do 31. 1. 2024 do 16 hodin.
 • Na Zelené burze 2024 lze nabízet pouze český materiál. Za český materiál je považováno zboží pěstováno alespoň jednu sezonu v našich školkách a je alespoň jednou přesazeno.
 • Maximální výška vystavovaných rostlin 3,7 m (výška uvnitř fóliovníku). VZV bude k dispozici, zboží na paletách nebo vozících – malý manipulační prostor. Vjezd pouze pro dodávky, nákladní automobily vykládání venku.
 • Do expozic není možný přívod elektrické energie.
 • Nebude fyzicky tištěn seznam vystavovaných položek, proto doporučujeme vystavovatelům vytisknout svoji nabídku a případným zájemcům rozdávat u expozice.

Podmínkou účasti na Zelené burze je:

 • členství firmy ve Svazu školkařů ČR, Ovocnářské unii ČR nebo Sdružení lesních školkařů ČR
 • podaná přihláška k účasti
 • vyplněný formulář vystavovaných výpěstků, které budou za přihlášenou firmu nabízeny na burze a nahrané fotografie na webu Zelený portál (burza.zeleny-portal.cz)
 • uhrazené závazky vůči Svazu školkařů ČR

Tyto podklady budou sloužit k možnosti objednávání výpěstků na webu Zelený portál (burza.zeleny-portal.cz)

JAK PŘIPRAVIT NABÍDKU ROSTLIN

NABÍDKA PREZENTACE DOPLŇKOVÉHO MATERIÁLU A REKLAMY

Vážení kolegové, vystavovatelé a obchodní partneři, chceme vám touto cestou nabídnout možnost prezentace na kontraktační výstavě Zelená burza.

Věříme, že si z naší široké nabídky vyberete a zviditelníte nejen svou značku, ale především svou účast na veletrhu.

Nabízíme možnosti fyzické prezentace v místě konání výstavy nebo on-line prezentace formou banneru (na třech webových stránkách) a pdf dokumentu.

Ceny se liší dle toho, zda je nebo není firma členem Svazu školkařů ČR nebo členem našeho svazového člena.

Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

 • Pro fyzickou účast ve školkách Montano registrační poplatek 5 000,- Kč pro členy svazu / 7 000,- Kč pro nečleny svazu. Cena za výstavní plochu 150,- Kč/1 m2 pro členy / 175,- Kč/1 m2 pro nečleny svazu. Minimální výstavní plocha 4 m2.
 • On-line prezentace společně s fyzickou účastí na ZB 2024: Celoroční umístění banneru na: www.zeleny-portal.cz; www.svaz-skolkaru.cz; www.zelena-burza.cz: 4 000,- Kč pro členy svazu / 6 500,- Kč pro nečleny svazu … všechny 3 webové stránky nebo 3 000,- Kč pro členy / 5 500,- Kč pro nečleny … 1 webová stránka www.svaz-skolkaru.cz nebo www.zelena-burza.cz
 • On-line prezentace bez fyzické účasti na ZB 2024: Celoroční umístění banneru na: www.zeleny-portal.cz; www.svaz-skolkaru.cz; www.zelena-burza.cz: 5 000,- Kč pro členy svazu / 7 000,- Kč pro nečleny svazu … všechny 3 webové stránky nebo 4 000,- Kč pro členy / 6 000,- Kč pro nečleny … 1 webová stránka www.svaz-skolkaru.cz nebo www.zelena-burza.cz
 • Informaci o parametrech podkladů pro on-line prezentaci Vám na základě dotazu zašle tajemník svazu, Ing. Václav Hurt (e-mail: info@svaz-skolkaru.cz; tel. č. +420 603 259 771). Je možné dodat hotový banner, nabízíme i grafické práce.

PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE

PŘIHLÁŠKA – ZELENÝ MATERIÁL

  * ... pole označená hvězdičkou je potřeba vyplnit, jinak formulář neodešle data.

  kontakty

  Akce Zelená Burza 2023 je určena pouze pro vystavovatele, kteří jsou členy Svazu Školkařů, nebo pro zájemce o členství, kteří podali přihlášku a uhradili členský příspěvek spolu s úhradou zálohy na Zelenou burzu.

  Vystavovatel / obchodní jméno firmy *
  *
  DIČ *
  Členství ve svazu *

  Ulice a číslo *
  Obec *
  PSČ *
  Stát *

  Telefon *
  Fax
  E-mail *
  Web

  Kontaktní osoba *
  Telefon *
  E-mail *

  Nomenklatura

  Prodávaný materiál musí být pouze z vlastní produkce
  (alespoň jedna vegetační sezóna a jedno přesazení)
  *

  Jiné

  Odhadovaný počet položek *
  Předběžný počet CC vozíků *
  Požadovaná výstavní plocha (v m²) *

  Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely této přihlášky a v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji, naleznete zde.

  PŘIHLÁŠKA – DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

   * ... pole označená hvězdičkou je potřeba vyplnit, jinak formulář neodešle data.

   Kontakty

   Vystavovatel / obchodní jméno firmy *
   Členství ve svazu *
   On-line prezentace *
   Vystavovatel *
   Umístění reklamního banneru *

   Umístění reklamního banneru na 3 webových stránkách, tj. na zeleny-portal.cz, www.svaz-skolkaru.cz a www.zelena-burza.cz

   • s fyzickou účastí: pro členy svazu za 4 000,- Kč/rok, pro nečleny 6 500,- Kč bez DPH/rok.
   • bez fyzické účasti: pro členy svazu za 5 000,- Kč/rok, pro nečleny 7 000,- Kč bez DPH/rok.

   Umístění reklamních bannerů jen na 1 webové stránce, a to buď na www.svaz-skolkaru.cz nebo jen www.zelena-burza.cz

   • s fyzickou účastí: pro členy svazu za 3 000,- Kč/rok, pro nečleny 5 500,- Kč bez DPH/rok.
   • bez fyzické účasti: pro členy svazu za 4 000,- Kč/rok, pro nečleny 6 000,- Kč bez DPH/rok.
   Vytvoření nového banneru *
   Vytvoření nového banneru Svazem školkařů. V případě, že nedodáte vlastní banner v parametrech uvedených v Manuálu doplňkového materiálu, je potřeba zaslat podklady, které jsou specifikovány taktéž v Manuálu neživého doplňkového materiálu. Cena zahrnuje přípravu banneru – grafické práce, 2krát korektury do celkové dotace 1,5 hodiny. Případně banner můžete zaslat sami...
   Požadovaná výstavní plocha (v m²) *

   *
   DIČ *

   Ulice a číslo *
   Obec *
   PSČ *
   Stát *

   Telefon *
   Fax
   E-mail *
   Web

   Kontaktní osoba *
   Telefon *
   E-mail *

   prezentované zboží

   Vyberte alespoň jednu položku*

   Jiné

   Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely této přihlášky a v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji, naleznete zde.

   OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST VYSTAVOVATELŮ

   Podmínky účasti

   1. Zelené burzy v části vymezené pro výstavu a prodej živých rostlin se mohou účastnit pouze členové Svazu školkařů České republiky, z. s. nebo členové jeho přidružených členů, tj. Sdružení lesních školkařů, z. s., Školkařský svaz Ovocnářské unie ČR, z. s. nebo Český spolek perenářů. Zelené burzy v části vymezené pro výstavu a prodej neživého doplňkového materiálu (resp. sortimentu) se mohou účastnit všichni bez rozdílu toho, zda jsou nebo nejsou členy Svazu školkařů České republiky, z. s.
   2. Vyplnění on-line závazné přihlášky a úhrada zálohové faktury za registrační poplatek a odhadovaný počet položek. Termín splatnosti bude uveden na faktuře. Po připsání úhrady na účet SŠ bude vystavovatel řádně zaregistrován. Tímto okamžikem vzniká mezi vystavovatelem a SŠ smluvní vztah.
   3. Podmínkou zveřejnění nabídky bude úhrada faktury a to do 15. 12. 2023.

   Platební podmínky

   1. SŠ je plátcem DPH. Konečnou fakturu spolu s odečtením záloh zašle pořadatel do 14 dnů po otevření burzy.
   2. V případě nedodržení některého z „Důležitých termínů“ vám bude udělena jednorázová smluvní pokuta 10 000 Kč.

   Podmínky pro stornování účasti

   1. Při zrušení Závazné přihlášky se nevrací registrační poplatek.
   2. Záloha na položky bude vrácena v plném rozsahu.

   Organizační pokyny a technické podmínky

   1. Zelená burza bude probíhat 9. 1. 2024 (9–17 hodin) a 10. 1. 2024 (9–14 hodin). On-line prodej bude ukončen 31. 1. 2024 v 16 hodin.
   2. Závaznou přihlášku na zelený materiál je nutné vyplnit nejpozději do 31. 10. 2023.
   3. Závaznou přihlášku na doplňkový materiál je nutné vyplnit nejpozději do 27. 11. 2023.
   4. Předběžnou přihlášku, dotazy, přání a případně další nároky na pořadatele Zelené burzy 2024 směřujte elektronicky na e-mail: predseda.sscr@email.czinfo@svaz-skolkaru.cz nebo na tel. číslo +420 603 541 449.
   5. Podpisem Závazné přihlášky potvrzujeme, že jsme se seznámili s jejím obsahem, i s obsahem všech níže uvedených příloh, a že s nimi bez výhrad souhlasíme. Dále se zavazujeme, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou fakturu ve lhůtách splatnosti a do 15. 11. 2023 zašleme seznam výpěstků pro jednotnou nabídku rostlin, do 5. 12. 2023 vložíme fotografie do nově připravované aplikace. Uvedené ceny jsou bez DPH 21%. SŠ je plátcem DPH.
   6. V případě nedodržení některého z „Důležitých termínů“ souhlasíme s jednorázovou smluvní pokutou 10 000 Kč.