PRO VYSTAVOVATELE

Základní informace pro vystavovatele rostlinného materiálu a doplňkového sortimentu na Zelené burze 2025.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE

 • Čtrnáctý ročník Zelené burzy proběhne fyzicky v novém areálu Školek Montano v Přerově nad Labem. Otevře se 14. 1. 2025 v 9 hodin a bude ukončen 15. 1. 2025 ve 14 hodin. On-line bude probíhat od 14. 1. 2025 od 9 hodin do 31. 1. 2025 do 16 hodin.
 • Na Zelené burze 2025 lze nabízet pouze český materiál. Za český materiál je považováno zboží pěstováno alespoň jednu sezonu v našich školkách a je alespoň jednou přesazeno.
 • Maximální výška vystavovaných rostlin 3,7 m (výška uvnitř fóliovníku). VZV bude k dispozici, zboží na paletách nebo vozících – malý manipulační prostor. Vjezd pouze pro dodávky, nákladní automobily vykládání venku.
 • Do expozic není možný přívod elektrické energie.
 • Nebude fyzicky tištěn seznam vystavovaných položek, proto doporučujeme vystavovatelům vytisknout svoji nabídku a případným zájemcům rozdávat u expozice.

Podmínkou účasti na Zelené burze je:

 • členství firmy ve Svazu školkařů ČR, Ovocnářské unii ČR nebo Sdružení lesních školkařů ČR
 • podaná přihláška k účasti
 • vyplněný formulář vystavovaných výpěstků, které budou za přihlášenou firmu nabízeny na burze a nahrané fotografie na webu Zelený portál (burza.zeleny-portal.cz)
 • uhrazené závazky vůči Svazu školkařů ČR

Tyto podklady budou sloužit k možnosti objednávání výpěstků na webu Zelený portál (burza.zeleny-portal.cz)

JAK PŘIPRAVIT NABÍDKU ROSTLIN

Přihlašování bude spuštěno ve 4/4 čtvrtletí roku 2024.

NABÍDKA PREZENTACE DOPLŇKOVÉHO MATERIÁLU A REKLAMY

Vážení kolegové, vystavovatelé a obchodní partneři, chceme vám touto cestou nabídnout možnost prezentace na kontraktační výstavě Zelená burza.

Věříme, že si z naší široké nabídky vyberete a zviditelníte nejen svou značku, ale především svou účast na veletrhu.

Nabízíme možnosti fyzické prezentace v místě konání výstavy nebo on-line prezentace formou banneru (na třech webových stránkách) a pdf dokumentu.

Ceny se liší dle toho, zda je nebo není firma členem Svazu školkařů ČR nebo členem našeho svazového člena.

Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

 • Bude upřesněno ve 4/4 čtvrtletí roku 2024.
  Pro fyzickou účast ve školkách Montano registrační poplatek 5 000,- Kč pro členy svazu / 7 000,- Kč pro nečleny svazu. Cena za výstavní plochu 150,- Kč/1 m2 pro členy / 175,- Kč/1 m2 pro nečleny svazu. Minimální výstavní plocha 4 m2.
 • Bude upřesněno ve 4/4 čtvrtletí roku 2024.
  On-line prezentace společně s fyzickou účastí na ZB 2024: Celoroční umístění banneru na: www.zeleny-portal.cz; www.svaz-skolkaru.cz; www.zelena-burza.cz: 4 000,- Kč pro členy svazu / 6 500,- Kč pro nečleny svazu … všechny 3 webové stránky nebo 3 000,- Kč pro členy / 5 500,- Kč pro nečleny … 1 webová stránka www.svaz-skolkaru.cz nebo www.zelena-burza.cz
 • Bude upřesněno ve 4/4 čtvrtletí roku 2024.
  On-line prezentace bez fyzické účasti na ZB 2024: Celoroční umístění banneru na: www.zeleny-portal.cz; www.svaz-skolkaru.cz; www.zelena-burza.cz: 5 000,- Kč pro členy svazu / 7 000,- Kč pro nečleny svazu … všechny 3 webové stránky nebo 4 000,- Kč pro členy / 6 000,- Kč pro nečleny … 1 webová stránka www.svaz-skolkaru.cz nebo www.zelena-burza.cz
 • Bude upřesněno ve 4/4 čtvrtletí roku 2024.
  Informaci o parametrech podkladů pro on-line prezentaci Vám na základě dotazu zašle tajemník svazu, Ing. Václav Hurt (e-mail: info@svaz-skolkaru.cz; tel. č. +420 603 259 771). Je možné dodat hotový banner, nabízíme i grafické práce.

PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE

PŘIHLÁŠKA – ZELENÝ MATERIÁL

Registrace pro rok 2024 je uzavřena.

PŘIHLÁŠKA – DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Registrace pro rok 2024 je uzavřena.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST VYSTAVOVATELŮ

Podmínky účasti

 1. Vyplnění on-line závazné přihlášky a úhrada zálohové faktury za registrační poplatek a odhadovaný počet položek. Termín splatnosti bude uveden na faktuře. Po připsání úhrady na účet SŠ bude vystavovatel řádně zaregistrován. Tímto okamžikem vzniká mezi vystavovatelem a SŠ smluvní vztah.
 2. Podmínkou zveřejnění nabídky bude úhrada faktury a to do 15. prosince 2022.

Platební podmínky

 1. SŠ je plátcem DPH. Konečnou fakturu spolu s odečtením záloh zašle pořadatel do 14 dnů po otevření burzy.
 2. V případě nedodržení některého z „Důležitých termínů“ vám bude udělena jednorázová smluvní pokuta 10 000 Kč.

Podmínky pro stornování účasti

 1. Při zrušení Závazné přihlášky se nevrací registrační poplatek.
 2. Záloha na položky bude vrácena v plném rozsahu.

Organizační pokyny a technické podmínky

 1. ON-LINE Zelená burza bude zahájena 10. 1. 2022 v 9 hodin a ukončena 31. 1. 2022 v 16 hodin.
 2. Závaznou přihlášku na zelený materiál je nutné vyplnit nejpozději do 15. listopadu 2022.
 3. Závaznou přihlášku na doplňkový materiál je nutné vyplnit nejpozději do 15. listopadu 2022.
 4. Předběžnou přihlášku, dotazy, přání a případně další nároky na pořadatele Zelené burzy 2022 směřujte elektronicky na e-mail: predseda.sscr@email.cz a svaz.skolkaru@email.cz nebo na tel. číslo +420 603 541 449.
 5. Podpisem Závazné přihlášky potvrzujeme, že jsme se seznámili s jejím obsahem, i s obsahem všech níže uvedených příloh, a že s nimi bez výhrad souhlasíme. Dále se zavazujeme, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou fakturu ve lhůtách splatnosti a do 23.11.2022 zašleme seznam výpěstků pro jednotnou nabídku rostlin, do 7. 12. 2022 vložíme fotografie do nově připravované aplikace. Uvedené ceny jsou bez DPH 21%. SŠ je plátcem DPH.
 6. V případě nedodržení některého z „Důležitých termínů“ souhlasíme s jednorázovou smluvní pokutou 10 000 Kč.