Zeleň pro život – život pro zeleň

Odborný seminář pro návštěvníky Zelené burzy, 16. ledna 2019, 13:00

Zeleň pro život – život pro zeleň

Rovněž letos bude součástí Zelené burzy odborný seminář, tentokrát na téma: Zeleň pro život – život pro zeleň. Uskuteční se 16. ledna 2019 ve 13:00 na galerii pavilonu B.

PROGRAM:
 • Ing. Alexandra Koutná: „Výsadbový prostor v městském prostředí – limity a možnosti“
  Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
 • Mgr. Radoslav VLK, Ph.D.: „Ovocný strom v krajině – historické zrcadlo života člověka a krajiny“
  Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
 • Ing. Jiří Adámek: „Vliv zeleně na urbanizované prostředí města“
  Ateliér AZ s.r.o.
 • Mgr. Aleš Gabriel: „Zelený portál“
  GSoft Society s.r.o.
 

Stáhněte si prezentace:

Prezentace k předneseným přednáškám Vám nabízíme ke stažení na webu Svazu školkařů ČR.

inzerce
ZELENÁ BURZA 2019

16. ledna 2019
9:30 – 16:00
Brněnské výstaviště, pavilon B

POŘADATEL

Svaz školkařů České republiky
Wolkerova 37/17, Olomouc, 779 00
www.svaz-skolkaru.cz

KONTAKTY

tajemník: Ing. Marie Horáková
tel.: + 420 603 259 771
e-mail: svaz.skolkaru@email.cz

MEDIÁLNÍ PARTNER
ZAHRADNICTVÍ