Pro vystavovatele

Základní informace pro vystavovatele rostlinného materiálu a doplňkového sortimentu Zelené burze 2020.

Organizační pokyny pro vystavovatele

 • Osmý ročník Zelené Burzy se koná ve středu 15. ledna 2020 na Brněnském veletržním výstavišti v pavilonu B od 9.30 do 16 h.
 • Termín přípravy expozic je ráno od 4 do 9 h, termín jejich likvidace pak večer od 16 do 21 h. Vystavovatelé musí dodržovat Technicko-bezpečnostní předpisy Veletrhy Brno, a.s. (ve formátu PFD ke stažení zde).
 • Základní registrační poplatek za vystavovatele zeleného materiálu je 5 000 Kč. Cena za výstavní plochu je 300 Kč/m2 (živý materiál) a 600 Kč/m2 (doplňkový sortiment). Kauce na teplo je 100 Kč/m2. Podrobnosti najdete ve formuláři přihlášky. Po přijetí přihlášky Vám obratem vystavíme fakturu, která bude splatná do 14 dnů od jejího vystavení.
 • Podmínkou účasti na Zelené Burze je:

  • členství firmy ve Svazu školkařů ČR, Ovocnářské unii ČR nebo Sdružení lesních školkařů ČR
  • podaná přihláška k účasti
  • vyplněný formulář vystavovaných výpěstků, které budou za přihlášenou firmu nabízeny na burze
  • uhrazené závazky vůči Svazu školkařů ČR

  Z těchto podkladů bude připraven Katalog nabízených rostlin obsahující souhrnný ceník a objednávkový formulář pro návštěvníky.

 • Na Zelené burze 2020 lze nabízet pouze český materiál. Za český materiál je považováno zboží pěstováno alespoň jednu sezonu v našich školkách a je alespoň jednou přesazeno.

JAK PŘIPRAVIT NABÍDKU ROSTLIN

Nabídka prezentace a reklamy

Vážení kolegové, vystavovatelé a obchodní partneři,
chceme vám touto cestou nabídnout možnost prezentace na kontraktační výstavě Zelená Burza.

Věříme, že si z naší široké nabídky vyberete a zviditelníte nejen svou značku, ale především svou účast na veletrhu.

Podklady pro prezentaci zasílejte na e-mail: svaz.skolkaru@email.cz. V případě dotazů, návrhů a nebo konkrétních objednávek nás neváhejte kontaktovat na tel.č. +420 603 259 771 a nebo na e-mail svaz.skolkaru@email.cz.

 • Pozvánková brožurka / vizitka a její distribuce mezi návštěvníky:
  2 000,- Kč + DPH
 • Webové stránky / link celoroční:
  2 000,- Kč + DPH
 • Zavěšení vlastní cedule na galerii pavilonu. Včetně montáže, nejvíce však 2 m2:
  2 000,- Kč + DPH

Přihláška pro vystavovatele

přihláška – zelený materiál

Přihlášky na Zelenou burzu 2020 již byly uzavřeny.

 

přihláška – doplňkový sortiment

Přihlášky na Zelenou burzu 2020 již byly uzavřeny.

 

Obchodní podmínky pro účast vystavovatelů

Podmínky účasti

 1. Vyplnění on-line závazné přihlášky a úhrada zálohové faktury za registrační poplatek a pronájem objednané plochy. Termín splatnosti bude uveden na faktuře. Po připsání úhrady na účet SŠ bude vystavovatel řádně zaregistrován. Tímto okamžikem vzniká mezi vystavovatelem a SŠ smluvní vztah.
 2. Pořadatel má právo upravit velikost a tvar výstavní plochy.
 3. Podmínkou k zahájení montáže expozice bude úhrada faktury a to do 15. prosince 2019.

Platební podmínky

 1. V ceně registračního poplatku a nájmu za plochu je zahrnuto:
  – nájemné za plochu v době 16. 1. 2020 od 04:00 hodin do 21:00 hodin
  – povolení vjezdu pro montáž a demontáž
 2. Ostatní individuálně objednané služby je třeba uhradit  také do 15. prosince 2019.
 3. Podmínky pro stornování účasti:
  – při zrušení Závazné přihlášky do 20. 12. 2019 se nevrací 30 % zálohy
  – při zrušení od 21. 12. 2019 do zahájení burzy pak 100 % zálohy za pronájem plochy, vč. registračního poplatku.
 4. SŠ je plátcem DPH.  Konečnou fakturu spolu s odečtením záloh zašle pořadatel do 14 dnů po skončení burzy.
 5. V Případě nedodržení některého z „Důležitých termínů“  vám bude udělena jednorázová smluvní pokuta 10 000 Kč.

Organizační pokyny a technické podmínky

 1. Burza bude zahájena 15. ledna 2020 v 9:30 hodin a ukončena 15. ledna 2020  v 16:00 hodin.
 2. Montáž expozic 15. ledna 2020 od 04:00 do 09:00 hodin.  Demontáž expozic 15. ledna 2020 od 16:00 do 21:00 hodin.
 3. Pro vystavovatele bude burza otevřena 15. ledna 2020 od 04:00 do 21:00 hodin.
 4. Pořadí vystavovatelů bude podle pořadí odevzdaných přihlášek. Toto pořadí je podmíněno včasnou úhradou zálohové faktury.
 5. Na objednávku a po předchozí konzultaci zajistí pořadatel u akciové společnosti Veletrhy Brno přívod elektřiny, výstavbu expozic, zapůjčení vybavení, technický materiál, službu vysokozdvižného vozíku pro nakládku a vykládku výstavního zboží.
 6. Pronajímatel provozní budovy (Veletrhy Brno, a.s.) zajišťuje na svůj náklad pojištění proti živelným událostem a škodám z vodovod­ního zařízení. Neodpovídá za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození jejich vybavení (zboží, obalů, odložených věcí apod.), bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během nebo po skončení nájmu nebytového prostoru.
 7. Na požádání zprostředkuje pořadatel rezervaci ubytování vystavovatelům.
 8. Vystavovatel je povinen předat pořadateli zpět výstavní plochu ve stavu v jakém ji od pořadatele převzal a ve stanoveném časovém termínu.
 9. Pro zajištění pořádku v areálu burzy budou zdarma přistaveny kontejnery pro umístění odpadu.

Bezpečnostní opatření a požární ochrana

viz Technicko-bezpečnostní předpisy Veletrhy Brno, a.s.

Pojištění

Pořadatel nezodpovídá vystavovatelům za ztrátu nebo jakékoliv poškození jejich majetku během přípravy, doby trvání nebo likvidace a odvozu expozic. Vystavovatelé jsou povinni nechat si pojistit veškerý svůj majetek, může-li hrozit jakékoliv nebezpečí ztráty nebo poškození – POJIŠTĚNÍ ČESKÁ POJIŠŤOVNA , Hala A3/dv. č. 1, tel.: +420 541 159 107. Na Vaši objednávku provede pojištění proti poškození nebo ztrátě exponátů vč. prázdných obalů, vybavení a zařízení stánků, zboží, svršků a věcí pracovníků a klientů expozice.

Závěrečná ustanovení

Závaznou přihlášku na zelený materiál, včetně objednávky služeb a vybavení, je nutné vyplnit, příp. zaslat elektronicky na na e-mail: svaz.skolkaru@email.cz nejpozději do 15. listopadu 2019.

Závaznou přihlášku na doplňkový materiál, včetně objednávky služeb a vybavení, je nutné vyplnit, příp. zaslat elektronicky na e-mail: svaz.skolkaru@email.cz nejpozději do 15. listopadu 2019.

Na stejnou e-mail adresu nebo na tel. číslo +420 603 259 771, je možné směřovat veškeré dotazy, přání, případně další nároky na pořadatele Zelené Burzy 2020.

O přidělení výstavní plochy rozhoduje pořadí došlých přihlášek, včetně zaplacených proformafaktur.

Upozorňujeme, že v roce 2019 budou vystavovatelé seřazeni na výstavní ploše podle pořadí doručených A ELEKTRONICKY ODSOUHLASENÝCH formulářů, proto je dobré přihlášení neodkládat.

 

Podpisem Závazné přihlášky potvrzujeme, že jsme se seznámili s jejím obsahem, i s obsahem všech níže uvedených příloh, a že s nimi bez výhrad souhlasíme.  Dále se zavazujeme, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou fakturu ve lhůtách splatnosti a do 15.12.2019 zašleme elektronicky vyplněný formulář pro jednotnou nabídku rostlin. Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.  SŠ je plátcem DPH.

V případě nedodržení některého z „Důležitých termínů“ souhlasíme s jednorázovou smluvní pokutou 10 000 Kč.

inzerce
ZELENÁ BURZA 2020

15. ledna 2020
9.30–16 h
Brněnské výstaviště, pavilon B

POŘADATEL

Svaz školkařů České republiky
Wolkerova 37/17
779 00  Olomouc
www.svaz-skolkaru.cz

KONTAKTY

Ing. Helena Zahradníková Ph.D
tajemník Svazu školkařů ČR

telefon: + 420 603 259 771
e-mail: svaz.skolkaru@email.cz

MEDIÁLNÍ PARTNER
ZAHRADNICTVÍ